Anton Čierny a Ivan Jurica

PRV, NEŽ BUDE HORIEŤ PARLAMENT


prezentácia videofilmu utorok 27. 6. 2017 o 18:00
sprievodné slovo Mira Sikorová-Putišová

 

Anton Čierny a Ivan Jurica sa pokúšajú vo svojom projekte reflektovať súčasný stav narastajúcej pravicovej radikalizácie na Slovensku. Tému postupne rozvíjajú v dvoch rovinách – sľubmi pravicových ideológií a historizáciou fašizmu na Slovensku od zániku Slovenského štátu po súčasnosť, respektíve v ČSSR v čase od konca 2 svetovej vojny. Ťažiskom projektu sú vybrané  pôvodné slovenské (československé) filmy: Kapitán Dabač (1959), Organ (1964), Obchod na Korze (1964), Veľká noc a veľký deň (1974) a V hodine dvanástej (1958), z ktorých použili pre svoj film niektoré dialógy, tie vsadili do súčasného obrazu v snahe upozorniť na opakujúcu sa rétoriku a rozvíjanie určitých naratívov v súčasnej slovenskej spoločnosti. Videofilm sa odohráva v nie presne špecifikovanom historickom období, naopak ale jednotlivé scény sú vsadené do konkrétnych lokalít: prameň národnej rieky Nitry, Vysoké Tatry, Mauzóleum Andreja Hlinku, obec Rákoš pri Revúcej atď., ktoré z pohľadu historického i súčasného kontextu umocňujú pocit reality a aktuálnosti.