/

 

 

/ orientuje sa na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. CCA chce podporovať  kultúrne zázemie a povedomie nielen na severe Slovenska, v Žiline, ale aj v širšom regionálnom priestore vrátane prihraničných oblastí. Svojimi aktivitami chce iniciovať vzájomný dialóg autorov zo susedných krajín, ktoré sa navzájom neustále približujú v procese overovania spoločenského a kultúrneho vývinu. Zároveň má ambíciu nadviazať na úspešné umelecké prostredie v Žiline, ktoré najmä  v 90. rokoch a na prelome milénia dosahovalo najvyššie česko-slovenské parametre.

 

Vznik CCA iniciovali Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna a Eliška Mazalanová. Galéria naštartovala svoju činnosť v upravenom priestore Ciachovne na jar 2017.

 

Program tejto galérie bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

 

 

 

Priestory Ciachovne galéria CCA využíva v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline

 

 

 

 

Písmo Remi na tvorbu loga galérie poskytol Ondrej Jób